/ / /


pareidolia

10 jan '24

/ / /

Interpretation, stimulus, formation

Apophenia/Pareidolia are a dual release.
Apophenia hits out dystopian, dark techno. Pareidolia, a non-stop ambient and drone concept


tracks:

 • [04:00] I
  [04:10] II
  [06:40] III
  [04:40] IV
  [06:33] V
  [06:37] VI
  [04:26] VII
  [08:07] VIII
  [02:17] IX
  [06:44] X
  [02:02] XI
  [06:38] XII
  [03:56] XIII
  [04:42] XIV
  [02:28] XV
 • 1hr 14min
  pareidolia